Absentieregeling
Wij vinden het normaal dat iedereen elk ingeroosterd lesuur op school aanwezig is. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de overheid. Verplichte aanwezigheid is dan ook opgenomen in de ondertekende Onderwijsovereenkomst. De aanwezigheid van elke deelnemer wordt per lesuur geregistreerd.

De regels omtrent absentie zijn als volgt:

 
ZIEKMELDING
Bel met de administratie van de locatie. Je doet dit zo vroeg mogelijk na 08.00 uur op telefoonnummer 0597-457180.
 
ZIEK NAAR HUIS
Je meldt je af bij de teamleider of bij de afdelingsmanager mevrouw De Vries.
 
VERLOF AANVRAGEN
Verlof, voor bijvoorbeeld doktersbezoek of wegens familieomstandigheden moet je, indien mogelijk, ruim van tevoren aanvragen bij de teamleider. Nooit op de dag zelf.

We gaan er van uit dat afspraken buiten de school (bijv. tandarts) niet tijdens de lessen worden gemaakt.

Extra verlof buiten de vakanties om, kan op last van de onderwijsinspectie in principe niet worden toegestaan. Slechts indien er sprake is van zeer zwaarwichtige omstandigheden, kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. In overleg met de afdelingsmanager wordt bepaald of het verzoek wordt ingewilligd.

 
TE LAAT KOMEN
Te laat komen wordt niet geaccepteerd. Indien je te laat bent, ga je een "te-laat-briefje" halen bij de repromedewerker en levert deze in bij de docent waarvan je op dat moment les hebt.

Het kan voorkomen dat je niet op tijd op de locatie aanwezig kunt zijn omdat je met het openbaar vervoer reist. Is dat het geval, bespreek dan de tijden van het openbaar vervoer met de teamleider. Je kunt dan een "te laat pas" ontvangen.

 
ONGEOORLOOFD AFWEZIG (SPIJBELEN)
Hieronder verstaan we de afwezigheid anders dan door ziekte of extra verlof. Het gaat dus om afwezigheid van één of meer uren zonder dat je je met een geldige reden hebt afgemeld. De mentor spreekt je aan op ongeoorloofde afwezigheid.