Onze docenten:
 
Sommige docenten hebben een eigen pagina gevuld met informatie. Er staat dan een bolletje () vóór de naam. Klik hierop om naar deze pagina toe te gaan.
 
 
 

Dhr. T. Aarten

Engels, stagecoördinator
Dhr. S. Cornelis Economische vakken, leerwegcoördinator economie
  Dhr. S. Beetsma Nederlands, BO, economische vakken
  Dhr. P. Hagedoorn Financiële dienstverlening, roostermaker
Mevr. T. van Halen Duits
  Dhr. H. Hilbink Nederlands
Dhr. H. Hoppentocht ICT-vakken
  Dhr. H. Keen Economische vakken, dekaan, leerwegcoördinator
Dhr. E. de Lange Nederlands, secretariaatspraktijk
Dhr. K. Oldenburger Economische vakken
Mevr. M. Pasmans Spaans
Dhr. J. Rensema ICT-vakken, economische vakken, beheerder intrawebsite
  Mevr. A. Rosema Economische vakken, leerwegcoördinator ICT en secretarieel
Mr. Dhr. J. Rijntjes Recht, Multiculturele Vorming
  Mevr. H. Runia Nederlands, secretariaatspraktijk
Dhr. B. Sanders ECDL
Mevr. R. Snijders Engels
Dhr. W. Sijtsma ICT-vakken
Mevr. J. Tillema Engels
Dhr. H. Wester ICT-vakken